Art

Vores 6 forskellige Art-forløb på Vidensakademiet er for eleven, som ønsker at arbejde med eksperimentel kunst, digital kunst og klassisk kunst. Miljøet på Art er kendetegnet ved kreative udfoldelsesmuligheder – både ved friheden til at udtrykke sig inden for nogle mere eller mindre afgrænsede rammer og ved det udstyr, som vi i Art-lokalet er omgivet af; en del digitalt udstyr og en palet af kreative materialer.

Eleverne udfordres inden for eksperimenterende og klassiske kunstarter. Det være sig med inspiration fra kendte som ukendte kunstnere. Ligeledes bliver kunsten sat til debat, for hvad er egentlig “kunst”? Eleverne har mulighed for at sætte præg på et vilkårligt kunstforløb, og årets planlægning interagerer således med elevernes idéer og den aktuelle kunststrøm.

PÅ Art samler eleverne deres værker i den personlige portefølje, som udvikles i løbet af skoleåret og afslutningsvis kan tages med hjem.

Der bliver rig mulighed for at blive inspireret på udflugter, rejser og med gæstelærere i løbet af skoleåret. På Art arbejder alle elever som udgangspunkt med fælles forløb.

Vi glæder os til, at du bliver en del af vores Art-fællesskab!