Studievejledning

I løbet af efteråret og vinteren vil du løbende få uddannelses- og erhvervsorientering. Orienteringen foregår både på stamhold og ved enkeltsamtaler med skolevejlederen, inden du skal vælge en ungdomsuddannelse.

Skolevejlederen hjælper dig og dine forældre med den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelserne, så du er sikker på at du har en uddannelsesplads på den anden side af sommerferien.

Eleverne i 10. klasse skal i løbet af den første halvdel af skoleåret også i en uges obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne i Sønderborg. Også her vil Skolevejlederene stå for registrering af elevernes ønsker, samt koordinere tilmeldingen med ungdomsuddannelserne.

Skolen tilbyder i udgangspunktet hverken erhvervspraktik i 9. eller 10. klasse, men hvis du eller dine forældre selv kan skaffe dig en uges erhvervspraktik, vil vore skolevejledere kunne arrangere det praktiske om tidspunkt og forsikring m.v.