Interessefag

Som et supplement til de obligatoriske fag, skal alle elever i 10. klasse ud fra deres egne interesser, vælge yderligere 4 fag. Vi kalder disse fag for interessefag, som byder på et bredt spekter af såvel boglige, kreative som praktiske fag.

Fagene i begge moduler er halvårlige – og du bl.a. kan vælges mellem: Samfundsfag, Livsoplysning, Tysk FS10, Boldspil, Badminton, Jagttegn, Engineering, Førstehjælp, MTB/Cross Fit, Kreativ, Jura, Musik samt både Spansk og Fransk for begyndere.

Vi tilpasser fra skoleår til skoleår interessefagene ud fra nye idéer og efterspørgsel.