Høj faglighed

Selv om vi vægter vores linjefag højt, så er det stadig den daglige undervisning og det helt specielle efterskoleliv, der fylder mest. Vi tilbyder derfor undervisning i Folkeskolens obligatoriske prøvefag og følger “Fælles mål”, med en forventning om, at alle vores elever går op til de afsluttende prøver.

Den daglige undervisning forgår på stamhold på 9. og 10. klassetrin. Vi har i alt 7 klasser, sædvanligvis fordelt med 2 klasser på 9. årgang og 5 klasser på 10. årgang. Der er i udgangspunktet mellem 20-22 elever i hver klasse.


Obligatoriske fag i 9. klasse:
Dansk, Matematik, Engelsk, Naturfag (Fysik/kemi, Biologi og Geografi), Tysk eller Fransk, Historie, Samfundsfag og Idræt.
Bemærk: Vi tilbyder fra og med skoleåret 2018/19 ikke undervisning i kristendom og afholder dermed heller ikke prøve i faget.

Obligatoriske fag i 10. klasse:
Dansk, Matematik, Engelsk, Fysik/kemi, samt 4 selvvalgte interessefag.
Bemærk: Eleverne i 10. klasse fordeles på de 5 stamhold ud fra en generel niveaudeling. Niveaudelingen fortages på baggrund af elevernes resultater fra afgangsprøverne i 9. klasse, samt med en ligelig fordeling mellem drenge og piger på de enkelte stamhold.

Det er vores målsætning at alle elever i løbet af et skoleår på Nordborg Slots Efterskole skal klædes på til, at de efterfølgende er i stand til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Det er ved optagelse ikke noget bestemt krav til elevernes faglige standpunkt, men det er en vigtig forudsætning, at man har lysten og motivationen til at arbejde på at forbedre sig, hvilket forudsætter man deltager engageret og motiveret i undervisningen.

Vi søger desuden både gennem den boglige undervisning og vores særlige program for talentudvikling, at give ekstra udfordringer til de elever, som både kan og vil lidt mere end gennemsnittet!