Medborgerskab

I løbet af projektugen i medborgerskab arbejderne eleverne med folkeoplysning og demokratisk dannelse.

I rollespillet inddeles eleverne i fiktive politiske partier, hvor de selv udarbejder partiprogrammer, mødes i paneldebatter og kontrollerer nyhedsmedierne.

Eleverne vil i løbet af processen skulle forholde sig kritisk til aktuelle problemstillinger i samfundet. Selve ugen afsluttes med demokratisk valg, hvor eleverne selv vælger det parti, som netop de syntes har klaret sig bedst.