Kørekort

Vi tilbyder i et samarbejde med Mobergs Køreskole i Sønderborg, at vores elever i deres fritid kan tage et kørekort til personbil, mens de går på efterskolen.

For at kunne gå til køreprøve, er det lovpligtigt krav at eleven skal være fyldt 17 år inden skoleårets afslutning. Teoriundervisningen afvikles på efterskolen i aftentimerne, mens køretimerne foregår i Sønderborg efter individuel aftale mellem eleven og kørelæreren.

Da det er frivilligt at erhverve sig et kørekort, ligger betalingen ligger ud over skolepengene – og afregnes direkte hos Mobergs Køreskole.

Egenbetaling for et kørekort udgør pt. ca. 15.000 kr.