Rune Madsen
Forstander
rm@nse.dk

Lars Johansen
Viceforstander
lj@nse.dk

Bitten Carl
Sekretær
bc@nse.dk

Henrik Vendelbo
Funktionsleder
hv@nse.dk

Anders Krogh
Lærer
ak@nse.dk

Marianne Blom
Lærer
mbl@nse.dk

Bo Jessen
Lærer
bj@nse.dk

Birgit G. Nielsen
Lærer
bn@nse.dk

Gitte Høy Burka
Lærer
gb@nse.dk

Julie Berg Boysen
Lærer
jb@nse.dk

Jeppe Christiansen
Lærer
jc@nse.dk

Jesper Lytzen
Lærer
jl@nse.dk

Karl Johan Jul Poulsen
Lærer
kj@nse.dk

Kasper Pekruhn Petersen
Lærer
kp@nse.dk

Lene Christiansen
Lærer
ln@nse.dk

Lilli Hansen
Lærer
lh@nse.dk

Mario H. Festersen
Lærer
mf@nse.dk

Martin Miang
Lærer
mm@nse.dk

Mie K. Jessen
Lærer
ma@nse.dk

Stinne A. Jensen
Lærer
sj@nse.dk

Stig Matthies
Teknisk afdeling
sm@nse.dk

Erik Kjærsgaard
Teknisk afdeling
ek@nse.dk

Brian Frosch
Teknisk afdeling
bf@nse.dk

Tina Maria E. Hansen
Rengøring
tm@nse.dk

Maja C. Hansen
Køkken
maja@nse.dk

Mai Britt S. Jensen
Køkken
ms@nse.dk