Skolekreds

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Nordborg Slots Efterskole.

Nordborg Slots Efterskole afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00

på lærerværelset, Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; På valg: Carl-Sigvard Knudsen og Anders Bruun
  • Eventuelt

Skolens reviderede årsrapport udleveres fra efterskolen på forespørgsel senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal desuden være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen er i henhold til efterskolens vedtægter.

Nordborg, den 21. marts 2019

Nordborg Slots Efterskole, bestyrelsen

 

Efterskolens bestyrelse

Bjarne Kjær Christensen, Formand

kontakt

Charlotte Erhardsen, Næstformand

Anders Bruun

Carl-Sigvard Knudsen

Gerhard Wilhelmsen

Marianne Blom

Trine Fangel