Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Nordborg Slots Efterskole.

Nordborg Slots Efterskole afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00
på lærerværelset, Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forstanderens beretning
4) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Charlotte Erhardsen og Povl C. Callesen
8) Eventuelt

Skolens reviderede årsrapport udleveres fra efterskolen på forespørgsel senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal desuden være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen er i henhold til efterskolens vedtægter.

Nordborg, den 27. maj 2021
Nordborg Slots Efterskole, bestyrelsen

BESTYRELSEN:

Bjarne Kjær Christensen
Formand, Kontakt

Charlotte Erhardsen
Næstformand

Anders Bruun
Bestyrelsesmedlem

Gerhard Wilhelmsen
Bestyrelsesmedlem

Povl C. Callesen
Bestyrelsesmedlem

Susanne Enemark
Bestyrelsesmedlem

Trine Fangel
Bestyrelsesmedlem