Værdigrundlag

Nordborg Slots Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skolesyn, hvor folkeoplysning er kodeordet for oplevelse og engagement i hverdagen. Efterskolens formål er at give eleverne faglig viden og demokratisk dannelse, samt lære dem frihed under ansvar, medmenneskelig respekt og tolerance, for derved at udvikle deres personlighed, således at der opnås et positivt og aktivt engagement i tilværelsen.

Kostskolelivet er det centrale omdrejningspunkt, hvor det forpligtende fællesskab er det bærende element. For at skabe størst mulig tryghed – og for at gøre skolen til et godt sted at være for både elever og medarbejdere – er ærlighed, tillid og anerkendelse en væsentlig del hverdagen, hvor både undervisning og samvær prioriteres højt.