Samværsregler

På Nordborg Slots Efterskole dannes eleverne i samarbejdets kunst. For at alle kan føle sig trygge, har vi opstillet nogle regler, som skal følges af alle. Derfor indgår vi en samarbejdsaftale med hver enkelt elev om at bære sin del af ansvaret for fællesskabet.

Når over 100 unge er sammen, er det vigtigt at opstille nogle regler. Det er ikke regler for reglernes skyld – men det er regler, som sikrer, at alle kan føle sig trygge og få det ud af opholdet, som de forventer. Reglerne er klare og kan ikke diskuteres. Du skal derfor være enig i reglerne, inden du bestemmer dig for at komme her:

 • Brug eller besiddelse af øl, spiritus, hash eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt.
 • Tyveri under enhver form accepteres ikke.
 • Mobning og voldelig eller truende adfærd tolereres ikke.
 • Du skal overholde skolens rygepolitik.

Samarbejde bygger ikke bare på regler. Det følgende kalder vi derfor ikke regler, men en samarbejdsaftale, som vi forventer, du overholder.

Aftalen går ud på, at du:

 • møder til tiden.
 • deltager aktivt og konstruktivt i skolens undervisnings- og samværsaktiviteter.
  hjælper til med praktiske gøremål – rengøring, madlavning mv.
 • laver dine lektier.
 • er en omgængelig og god kammerat.
 • viser respekt for alle skolens elever og medarbejdere.
 • passer godt på de fysiske rammer.

 

Gentagne brud på samarbejdsaftalen eller overtrædelse af reglerne
kan medføre bortvisning.