Lovpligtig information

Vedtægter
Her finder du: Vedtægten for Nordborg Slots Efterskole

Vedtægten er senest ændret og godkendt af generalforsamlingen den 16. marts og den 28. april 2016 og lagt på hjemmesiden den 29. april 2016.
Skolens oprindelige fundats er godkendt af Undervisningsministeriet 6. maj 1922.

Årsplan
Årsplanen beskriver hvornår skoleåret starter, ferierne undervejs og kursets afslutning…
Her finder du: Årsplanen for skoleåret 2020-21 og Årsplanen for skoleåret 2019-20

Indholdsplan
Indholdsplanen beskriver efterskolens fag, undervisning og samvær…
Her finder du: Indholdsplanen 2020-21 og Indholdsplanen 2019-20

Prøver
Skolen tilbyder et 42 ugers kursus for drenge og piger i 9.- og 10. klasse. Der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse (FP9), samt til folkeskolens 10. klasse prøve efter 10. klasse (FP10). Bemærk: Vi tilbyder fra og med skoleåret 2018/19 ikke undervisning i kristendom og afholder dermed heller ikke prøve i faget.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.5.2005) og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videregang gennem uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende link til Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase vedr. Nordborg Slots Efterskole.

Undervisningsmiljøvurdering og evalueringer
Klik på de nedenstående links for at læse mere om skolens undervisningsmiljøvurdering og evalueringer

Særlig støtte til elever
Læs om efterskolens særlige støttemuligheder her: Inklusion

Køkkenets kontrolrapport
Her finder du et link til: Køkkenets kontrolrapport

Sikkerhed til søs
Her kan du læse vores sikkerhedsprocedure omkring: Sikkerhed til søs

Antimobbestrategi
Her kan du se vores: Antimobbestrategi

Muligheder for handicappede elever
Vi har umiddelbart ikke den store erfaring med handicappede elever. Grundlæggende vil vi dog vurdere, at have udmærkede betingelser for også at rumme handicappede elever. Dog vil det grundet de mange niveauforskelle i skolens bygningsmasse, være vanskeligt at bevæge sig rundt for gangbesværede og kørestolsbrugere. Vi tilskynder naturligvis, at alle interesserede kommer på et uforpligtende besøg på skolen.