Lovpligtig info

Vedtægter

Her finder du: Vedtægten for Nordborg Slots Efterskole

Vedtægten er senest ændret og godkendt af generalforsamlingen den 16. marts og den 28. april 2016 og lagt på hjemmesiden den 29. april 2016.
Skolens oprindelige fundats er godkendt af Undervisningsministeriet 6. maj 1922.

 

Årsplan

Årsplanen beskriver hvornår skoleåret starter, ferierne undervejs og kursets afslutning…
Her finder du: Årsplanen for skoleåret 2019-20 og Årsplanen for skoleåret 2018-19

 

Indholdsplan

Indholdsplanen beskriver efterskolens fag, undervisning og samvær…
Her finder du: Indholdsplanen 2019-20 og Indholdsplanen 2018-19

 

Prøver

Skolen tilbyder et 42 ugers kursus for drenge og piger i 9.- og 10. klasse. Der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse (FP9), samt til folkeskolens 10. klasse prøve efter 10. klasse (FP10). Bemærk: Vi tilbyder fra og med skoleåret 2018/19 ikke undervisning i kristendom og afholder dermed heller ikke prøve i faget.

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.5.2005) og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videregang gennem uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende link til Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase vedr. Nordborg Slots Efterskole.

Databank for ministeriets nøgletal

Gennemsnitskarakterer

Karakterfordeling

Overgang til ungdomsuddannelser

 

Undervisningsmiljøvurdering og evalueringer

Klik på de nedenstående links for at læse mere om skolens undervisningsmiljøvurdering og evalueringer

Undervisningsmiljø 2017

Selvevaluering 2018

Evaluering af samlede undervisningstilbud 2017

 

Særlig støtte til elever

Læs om efterskolens særlige støttemuligheder her: Inklusion

 

Køkkenets kontrolrapport

Her finder du et link til: Køkkenets kontrolrapport

 

Sikkerhed til søs

Her kan du læse vores sikkerhedsprocedure omkring: Sikkerhed til søs

 

Antimobbestrategi

Her kan du se vores: Antimobbestrategi

 

Muligheder for handicappede elever 

Vi har umiddelbart ikke den store erfaring med handicappede elever. Grundlæggende vil vi dog vurdere, at have udmærkede betingelser for også at rumme handicappede elever. Dog vil det grundet de mange niveauforskelle i skolens bygningsmasse, være vanskeligt at bevæge sig rundt for gangbesværede og kørestolsbrugere. Vi tilskynder naturligvis, at alle interesserede kommer på et uforpligtende besøg på skolen.