Dagsrytmen

07:20 Morgenmad – eleverne skal senest være i spisesalen kl. 07.40.

08.00 Morgensamling. Vi ser Nyhederne – derefter er der fortælling og sang.

08:45 Undervisningen starter…

09:45 Formiddagspause.

10:10 Undervisningen fortsætter…

12:20 Middagsmad – Køkkenet præsenterer maden og siger værsgo. Når alle har ryddet af bordene er der beskeder og afhentning af post.

13:00 Rengøring (mandag, tirsdag og torsdag).

14:00 Undervisningen genoptages…

16:00 Undervisningen slutter og aftentilsynet starter.

17:30 Aftensmad. Efter maden sørger den ansvarlige kontaktgruppe for at det bliver ryddet på plads, tørret borde af, fejet gulve og vasket op.

18:00 Stille- og aktivitetstime. Alle elever skal være opholde sig på egne værelser og der skal således være ro på værelser og gange, så der kan laves lektier og/eller hviles på værelset. Aftentilsynet besøger alle værelserne for at give lektiehjælp. Ved gruppearbejde er det desuden muligt at få anvist et klasselokale.

19:00 Aftenaktiviteter (Hver torsdag er der fællesaften m. f.eks. foredrag el. koncerter)

21:00 Aftenservering: frugt/kage

22:00 Eleverne skal være på deres boområder. (Den ansvarlige kontaktgruppe møder ind til oprydning og rengøring af udvalgt fællesområder.)

22:15 Eleverne skal være på deres egne værelser. Vagtlærerne begynder at gå rundt for at sige godnat! Herefter skal der være ro. Dvs. lyset, computer, iPads mv. skal være slukket. Musik der kan høres af andre end eleven selv, skal også være slukket.

23:00 Aftentilsynet slutter og nattevagten tager over.