NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE

Vi er en gymnasieforberedende efterskole med plads til 150 engagerede og motiverede elever fra hele landet, fordelt på henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Vi har en moderne og tidssvarende profil, som med vores linjefag Science, Art, Extreme og Exercise særligt fokuserer på naturvidenskab, kunst og idræt. Eleverne har i løbet af skoleåret muligheden for individuelt at kombinere forløb fra de forskellige linjefag. Du kan desuden også tilvælge plusfagene eSport og iDrive.

Vi tilbyder hvert år alle vores elever muligheden for masser af spændende oplevelser og ekskursioner, herunder 3 årlige udlandsrejser. Andre områder vi også vægter højt er IT, medborgerskab og demokrati, forskning og innovation, samt ikke mindst fællesskabet.

Den boglige undervisning tager i høj grad udgangspunkt i at udfordre og styrke elevernes faglige niveau mest muligt og er særligt målrettet mod de gymnasiale og tekniske ungdomsuddannelser.

Vi tilbyder i alle weekender vores elever gratis bustransport til hhv. Fynshav færgehavn, Sønderborg lufthavn og Rødekro banegård, hvorfra de nemt kan tage videre til hele landet.