Interessefag

Som et supplement til de obligatoriske fag, skal alle elever i 10. klasse  ud fra deres egne interesser, vælge yderligere 4 fag. Vi kalder disse fag for interessefag, og byder på et bredt spektre af såvel boglige, kreative som praktiske fag.

Fagene i begge moduler er halvårlige – og du kan vælges mellem:
Samfundsfag, Livsoplysning, Tysk FS10, Idræt, Jagttegn, 
Engineering, Førstehjælp, Cross Fit, Arkæologi, Mountainbike, Kreativ, Tekstil, samfundsfag samt både Spansk og Fransk for begyndere og mange mange flere…

Vi tilpasser fra skoleår til skoleår interessefagene ud fra nye idéer og efterspørgsel.