Interessefag

Som et supplement til de obligatoriske fag, skal alle elever i 10. klasse  ud fra deres egne interesser, vælge yderligere 3 fag. Vi kalder disse fag for interessefag, og byder på et bredt spektre af såvel boglige, kreative som praktiske fag.

Fagene i det ene modul er helårlige – og du kan vælges mellem:
Samfundsfag, Livsoplysning, Tysk FS10, Idræt og Jagttegn.
Fagene i det andet modul er halvårlige – og du kan f.eks. vælges mellem:
Engineering, Førstehjælp, Cross Fit, Arkæologi, Mountainbike, Kreativ, Tekstil, samt både Spansk og Fransk for begyndere m.fl.

Vi tilpasser fra skoleår til skoleår interessefagene ud fra nye idéer og efterspørgsel.