Kørekort

Vi tilbyder i et samarbejde med Mobergs Køreskole i Sønderborg vores elever at tage et kørekort til personbil, mens de går på efterskolen.

For at deltage er det lovpligtigt krav at eleven skal fylde 17 år i løbet af skoleåret. Teoriundervisningen afvikles på efterskolen i aftentimerne, mens køretimerne foregår i Sønderborg efter individuel aftale.

Da det er frivilligt at erhverve sig et kørekort, ligger betalingen ligger ud over skolepengene – og afregnes direkte hos Mobergs Køreskole.

Egenbetaling: ca. 14.875 kr.