Skolekreds

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Nordborg Slots Efterskole.

Nordborg Slots Efterskole afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00

på lærerværelset på efterskolens adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; På valg: Charlotte Erhardsen og Marianne Blom
  • Eventuelt

Skolens reviderede årsrapport udleveres fra efterskolen på forespørgsel senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal desuden være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen er i henhold til efterskolens vedtægter.

Nordborg, den 9. marts 2018

Nordborg Slots Efterskole, bestyrelsen

 

Efterskolens bestyrelse

Bjarne Kjær Christensen, Formand

kontakt

Charlotte Erhardsen, Næstformand

Anders Bruun

Carl-Sigvard Knudsen

Gerhard Wilhelmsen

Marianne Blom

Trine Fangel