Økonomi

Skolepenge 2020/21

Ugepris: 2.525 kr.
Antal skoleuger: 42
Samlet pris for kurset: 106.050 kr

(Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr.)

Beregn jeres families individuelle egenbetaling her!

Forventet ugepris for skoleåret 2021/22: 2.575 kr.

Øvrige tilbud, som kan tilvælges mod ekstra egenbetaling:

Jagttegn: 375 kr.
Kontingent, eSport: 500 kr.
Kørekort, personbil: 14.900 kr.

Med udgangspunkt i ugeprisen beregnes egenbetalingen individuelt –
afhængig af husstandsindkomsten og ud fra den gældende Finanslov.
Ved skoleårets start fremsendes en betalingsoversigt til forældrene.
Selve betalinge sker over 13 månedlige rater (1. April, samt 1. Juli – 1. Juni).
Bemærk: Alle 3 studierejser er inkluderet i egenbetalingen!