Økonomi

Skolepenge 2018/19

Ugepris: 2.400 kr.
Antal skoleuger: 42
Samlet pris for kurset: 100.800 kr

(Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr.)

Egenbetalingen ligger i intervallet: 51.182 – 77.936 kr.
Beregn jerees families individuelle egenbetaling her!

(Forventet ugepris for skoleåret 2019/20: 2.450 kr.)

Øvrige tilbud, som kan tilvælges mod ekstra egenbetaling:

Jagttegn: 375 kr.
Kontingent, eSport: 500 kr.
Kørekort, personbil: 14.900 kr.

Med udgangspunkt i ugeprisen beregnes egenbetalingen individuelt –
afhængig af husstandsindkomsten og ud fra den gældende Finanslov.
Ved skoleårets start fremsendes en betalingsoversigt til forældrene.
Selve betalinge sker over 13 månedlige rater (1. April, samt 1. Juli – 1. Juni).
Bemærk: Alle 3 studierejser er inkluderet i egenbetalingen!