IT

På NSE anvendes IT som et naturligt værktøj i undervisningen.

Vi tilstræber at give eleverne gode IT-kompetencer og færdigheder, hvorfor alle elever skal medbringe enten en iPad, MacBook eller PC.

Efterskolen sørger for at eleverne får stillet al relevant software til rådighed – både hvad der skal bruges i den daglige undervisning,
samt i forbindelse med den digitale aflevering til afgangsprøverne.

Her kan du hente vores IT-politik (PDF)